Rezervacija
hide

Teatar Dream Dram

Otkrijte magiju u sebi

LISTAJTE KA DOLJE ZA VIŠE INFORMACIJA
Entrance of Dream Dram theatre with announcements of plays for kids.

Teatar Dream Dram je mjesto gdje djeca otkrivaju njeguju malog umjetnika u sebi, grade trajna prijateljstva i razvijaju ljubav prema umjetnosti koja će ih pratiti kroz cijeli život.

U našem teatru Dream Dram, vjerujemo da učenje treba da bude zabavno i inspirativno, te smo stvorili program koji djeci omogućava da istraže svoju kreativnost i izraze se u prijatnom i podsticajnom okruženju.

Naša misija je da osnažimo mališane u osnovnim glumačkim vještinama, uključujući projekciju glasa, kretanje i razvoj karaktera, kroz interaktivne lekcije.

Rervišite čas preko telefona:

Program

Skinite program
No items found.

Časovi glume za djecu (4-16)

Časovi glume doprinijeće djeci razvoju samopouzdanja kako u svakodnevnom životu, tako i na sceni. Osim toga, podstići će razvoj njihove pažnje, pamćenja, mašte i govorničkih vještina. Takođe će naučiti kako da improvizuju, osećaju se udobno u svom tijelu i u komunikaciji sa drugima, i kako da uspješno rade kako u timu tako i samostalno. Svi ovi elementi zajedno čine bogat niz znanja, sposobnosti i jveština koji su od suštinskog značaja za uspješno funkcionisanje u brzo promjenljivom svijetu u kojem živimo.

Uzrast 4-6 godina
45 minuta / 10 €
Uzrast 7-11 godina
60 minuta / 15 €
Uzrast 12-16 godina
90 minuta / 10 €
Prijavite se putem telefona:
Pogledajte program
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.